Tài chính - Kế toán

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kế toán từ ngày 01/01/2017 Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kế toán từ ngày 01/01/2017

Theo Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán (gọi tắt là doanh nghiệp) cần lưu ý một số quy định mới như sau:

Điều kiện hưởng thuế 0% với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia Điều kiện hưởng thuế 0% với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Thông tư 28/2016/TT-BCT quy định điều kiện nhóm hàng gạo và lá thuốc lá khô xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% như sau:

Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/2017 Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/2017

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Quy định về xác thực giao dịch trên Internet Banking bằng OTP Quy định về xác thực giao dịch trên Internet Banking bằng OTP

Vừa qua, NHNN ban hành Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet - Internet Banking.

Thông tư mới nổi bật có hiệu lực đầu xuân 2017 Thông tư mới nổi bật có hiệu lực đầu xuân 2017

Tăng lương tối thiểu vùng,thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy định về mức thu lệ phí môn bài... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017.