Tài chính - Kế toán

Từ 1/5: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử Từ 1/5: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử

Ngày 24/4, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018 Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định của Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH còn bao gồm các khoản bổ sung khác.

Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật quan trọng được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Sẽ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ xuống còn 0.5% Sẽ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ xuống còn 0.5%

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 34/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.

Sở Công Thương cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài Sở Công Thương cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài

Từ ngày 1/4/2017, Sở Công Thương TPHCM sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa.