Tài chính - Kế toán

 Lực đẩy mới cho tiến trình cổ phần hóa Lực đẩy mới cho tiến trình cổ phần hóa

Bộ Tài chính đang xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Kỳ vọng Nghị định này được ban hành sẽ đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, giải quyết tồn tại về đấu giá, bán cổ phần…

Từ ngày 05/5/2017: Xử phạt người phát tờ rơi không đúng quy định Từ ngày 05/5/2017: Xử phạt người phát tờ rơi không đúng quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo đó, Nghị định bổ sung một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.   

Chính phủ thống nhất đề xuất giảm mức đóng BH thất nghiệp Chính phủ thống nhất đề xuất giảm mức đóng BH thất nghiệp

Tại Nghị quyết 34/NQ-CP, Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp.

 Xác định điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Xác định điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 17 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư có quy định cụ thể

Thu giá DV sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng từ 15/5 Thu giá DV sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng từ 15/5

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.