Khách hàng là số một, hay nhân viên mới là số một? Khách hàng là số một, hay nhân viên mới là số một?

Ưu tiên nhân viên, hay khách hàng? Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững?

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018 Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018

Từ ngày 01/10/2018, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là 8 chính sách mới sau đây:

Lợi ích lớn cho doanh nghiệp áp dụng sổ cái điện tử gộp ASOFT-ERP Lợi ích lớn cho doanh nghiệp áp dụng sổ cái điện tử gộp ASOFT-ERP

Trong công tác kế toán của doanh nghiệp, sổ cái kế toán là trụ cột của mọi hệ thống kế toán doanh nghiệp. Sổ cái là nơi lưu trữ tất cả các dữ liệu kế toán của một doanh nghiệp, là cơ sở dữ liệu chính trong việc phân tích và kết xuất các báo cáo tài chính và quản trị nội bộ của một doanh nghiệp.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Bổ sung quy định giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lệnh thanh toán từ 500 triệu VNĐ phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao; Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; Ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới; Các trường đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website; Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở ...

ASOFT 2018 - Chuyến xuất ngoại đáng nhớ ASOFT 2018 - Chuyến xuất ngoại đáng nhớ

Liên tục các năm gần đây, mỗi dịp sinh nhật công ty ASOFT chọn xuất ngoại để quẫy, nghỉ ngơi và thư giãn lấy lại tinh thần, quyết tâm vượt kế hoạch năm 2018