ASOFT<sup>®</sup>-CRM

ASOFT®-CRM

Phần mềm Quản lý quan hệ Khách hàng dành cho doanh nghiệp vừa và lớn
Phần mềm ASOFT®-CRM cung cấp công cụ cho phép  quản lý xuyên suốt từ  hoạt động Marketing, tư vấn bán hàng, thực hiện hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Khi áp dụng giải pháp ASOFT®-CRM, mọi hoạt động quản lý, tương tác với khách hàng luôn trong tầm tay của bạn. Hệ thống chạy trên nền cloud, giúp bạn có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào và bất kỳ nơi đâu có internet.

Phần mềm ASOFT®-CRM cung cấp công cụ cho phép  quản lý xuyên suốt từ  hoạt động Marketing, tư vấn bán hàng, thực hiện hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Khi áp dụng giải pháp ASOFT®-CRM, mọi hoạt động quản lý, tương tác với khách hàng luôn trong tầm tay của bạn. Hệ thống chạy trên nền cloud, giúp bạn có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào và bất kỳ nơi đâu có internet.

Phan mem quan ly quan he khach hang, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

KHÁI QUÁT TÍNH NĂNG

Hệ  thống cung cấp cơ chế  cho phép  quản lý xuyên suốt từ  hoạt động Marketing,  hoạt động kinh doanh tư vấn bán hàng, thực hiện hợp đồng và chăm sóc khách hàng. Với việc triển khai áp dụng giải pháp ASOFT®-CRM, mọi hoạt động quản lý, tương tác  với khách hàng luôn  trong tầm tay của bạn. Hệ thống chạy trên nền web, giúp bạn có thể sử dụng ở bất kỳ nơi đâu có internet. 
Giải pháp ASOFT®-CRM được áp dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo, đồng nhất dữ  liệu giữa các bộ phận và chức năng với nhau.
 


Màn hình chính của phần mềm
 
Dữ  liệu được tổ  chức một cách khoa học, cho phép tổng hợp, phân tích dữ  liệu, cung cấp các báo cáo trợ giúp nhà quản lý kiểm soát được hoạt động trong doanh nghiệp và ra quyết định quản trị một cách chính xác, khách quan:

- Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động Marketing, kế hoạch và phương án thực hiện hoạt động Marketing tiếp theo.
 
- Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động kinh doanh,  hiện thực hóa doanh số/doanh thu. Phân công, chia sẽ  các cơ hội và đầu mối  kinh doanh cho nhân viên kinh doanh một  cách hợp lý, kiểm soát được khối lượng công việc và tiến trình công việc của từng nhân viên.
 
- Điều phối và kiểm soát các hoạt động  tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ  của doanh nghiệp đến khách hàng từ  đội ngũ nhân viên kinh doanh. Các nội dung làm việc được ghi nhận vào hệ  thống (Hệ  thống là cuốn sổ  tay  và  là người nhắc lịch    làm việc của nhân viên) và được báo cáo đến nhà quản trị, dữ  kiện của toàn bộ  quá trình tiếp cận khách hàng sẽ được ghi nhận và là cơ sở cho việc phân tích đánh giá cho các bước tiếp theo.
 
- Khi một cơ hội kinh doanh được thương lượng thành công, một dự  án được thành lập và tiến hành thực hiện. Hệ  thống cho phép chuyển tiếp một cơ hội kinh doanh thành một dự  án thực thi, phân công công việc cho thành viên trong dự án, cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện dự án.
 
- Hệ  thống cung cấp công cụ  cho phép  đội ngũ dự  án quản lý công việc chính xác, cập nhật và báo cáo tiến độ lên cấp trên kịp thời. Hệ thống cung cấp báo cáo tổng hợp cho phép  nhà quản lý nắm bắt tình hình các dự  án một cách đầy  đủ, có góc nhìn tương quan giữa các dự án, điều này cho phép xem xét các quyết định điều phối hợp lý.
 
- Hỗ  trợ  chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã và đang sử  dụng dịch vụ, với hình thức gởi mails, nhắn SMS,  hoặc cho phép lọc danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau  cung cấp dữ  liệu đầu vào cho bộ  phận Chăm sóc khách hàng thực hiện các chiến lược đặc trưng của mình.
 

Quản lý hoạt động Marketing 

Thực hiện  các chiến lược Marketing (Gọi điện, Gởi mail,  Gởi SMS,  Bảng tin, Hội thảo, Hội nghị,…), hệ  thống cho phép lên kế  hoạch  các chiến lược Marketing cần thực hiện, dự  trù kinh phí, cập nhật báo cáo tiến độ, khoản kinh phí đã thực hiện, cập nhật kết quả đạt đươc,..
 

Màn hình quản lý chiến dịch Marketing
 
Trong quá trình  thực hiện chiến dịch Marketing, các cơ hội, đầu mối kinh doanh đến với doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức. Sử  dụng chức năng tạo mới một “Đầu mối” hoặc “Cơ Hội” để  ghi  nhận thông tin và chuyển cho bộ phận kinh doanh (Giao cho người quản lý kinh doanh).Màn hình quản lý đầu mối
 
Tất cả  các  nguồn có liên quan:  Các nguồn khách hàng  đầu vào là cơ sở  để  doanh nghiệp đánh giá các hiệu quả của các chiến lược kinh doanh của công ty. 
Hệ  thống cung cấp các báo cáo tổng hợp, cung cấp cho nhà quản trị  dữ  kiên về  mối tương quan giữa các hình thức Marketing và kết quả các cơ hội kinh doanh đem về cho doanh nghiệp mình.
Tổng hợp cơ hội, đầu mối, doanh thu kinh doanh theo khách hàng tiềm năng
 
Quản lý hoạt động Bán hàng, Tư vấn dịch vụ, phối hợp giữa nhân viên và nhà quản lý
 
Khi bộ phận kinh doanh tiếp nhận các cơ hội, đầu mối kinh doanh. Người quản lý tiến hành giao cho từng nhân viên kinh doanh tiếp nhận và thực hiện công việc bán hàng/tư vấn. Quá trình bán hàng/tư vấn cho một cơ hội kinh doanh thường được chia thành nhiều bước, có thể quản lý tất cả các bước này trên hệ thống. 
 
Hệ thống cung cấp bảng báo cáo phân tích cho phép bản thân nhân viên kinh doanh/tư vấn dễ dàng nắm bắt được các cơ hội kinh doanh của mình đang phân bổ  ở những giai đoạn nào, mình cần phải ưu tiên thực hiện những công việc  nào trước nào sau. Doanh số  của mình đang phụ  thuộc vào những cơ hội kinh doanh nào, và mình cần làm gì để hiện thực nó.


Báo cáo thống kê theo giai đoạn bán hàng
 
 
Đối với nhà quản lý sẽ  đánh giá được toàn  bộ  các cơ hội kinh doanh trong doanh nghiệp đang được vận hành như thế nào. Chia sẽ, phân bổ công việc cho nhân viên hợp lý chưa, hiệu quả  và sự  năng nổ  trong hoạt động của nhân viên, cũng như  dự  đoán được doanh số trong tháng hiện tại, tháng đến, doanh số các tháng đã qua.  Nhà quản lý sẽ chủ động làm việc với từng nhân viên tương ứng để có những giải pháp, chiến thuật, hành động để hiện thực hóa doanh số cho doanh nghiệp.
 


Doanh thu theo tháng
 
Hệ  thống cho phép lên lịch tất cả  các công việc trong quá trình làm việc với khách hàng như sắp xếp cuộc hẹn, gửi mail, gọi điện, thảo luận giải pháp, trình bày giải pháp cho khách hàng. Đồng thời cho phép nhân viên ghi nhận những dữ  kiện liên quan sau mỗi hoạt động được thực hiện. Lúc này hệ  thống như một cuốn sổ  tay cho nhân viên, có thể cập nhật các ý kiến đánh giá, các hiện trạng tiếp cận khách hàng để làm cơ sở phân tích đánh giá sau này, cũng như báo cáo lên cấp trên.


Màn hình tác nghiệp chính (báo giá, gửi mail, gọi điện,...) trên một cơ hội kinh doanh
 
Tất cả  các tác vụ, lịch làm việc, cơ hội kinh doanh của mỗi nhân viên được hiển thị  tại bảng thông tin ngay khi nhân viên login vào hệ  thống. Chương trình tự  động báo cáo, nhắc việc cho nhân viên. Có thể xem chương trình là một người trợ lý đắc lực cho nhân viên.

Chức năng Quản lý kiểm soát Bán hàng, Tư vấn dịch vụ, Hiện thực hóa doanh số/nguồn thu
 
Giải pháp phần mềm ASOFT®-CRM trong ứng dụng của nhà quản lý là công cụ  chuyển tiếp giữa các bộ  phận nhân viên đến nhà quản lý. Nhân viên sử  dụng hệ  thống như cuốn sổ  tay, người nhắc việc, kho tổ  chức và lưu trữ  quá trình làm việc của họ, cho phép truy vấn ngược, và hệ thống quá trình làm việc với một khách hàng, từ  đây cho phép phân tích đánh giá, phân tích và ra quyết định các bước tiếp theo. Song song với việc này hệ  thống cung cấp một cánh cửa chuyển tiếp kết quả  quá trình làm việc của nhân viên đến người quản lý. Người quản lý xem xét, phân tích công.  Việc dưới góc độ  tổng quát hóa, xem xét các mối tương quan, ngữ  nghĩa cho phép đánh giá và ra quyết định.
 
Từ  báo cáo hoạt động kinh doanh, nhà quản lý nhìn nhận được hiệu quả  làm việc của từng nhân sự, hiệu quả đem lại của từng hoạt động maketing. Từ đó có những quyết định liên quan (Tăng giảm nhân sự, đầu tư hoạt động maketing, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng đặc biệt, điều chỉnh và giảm giá, …). 
 
Thông qua báo cáo tình hình thực tiễn tất cả  các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, báo cáo doanh số  theo tháng, nhà quản lý nắm bắt được thực tế  hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, những dữ  liệu và dữ  kiện chính xác làm cơ sở  cho phép  ra các quyết định kiểm soát, điều phối và hiện thực hóa Doanh số/Nguồn thu của doanh nghiệp.
 
Chức năng Chăm sóc khách hàng
 
Hệ  thống cung cấp các tính năng lọc mở  rộng, cho phép  bạn phân loại khách hàng ra thành nhiều nhóm với nhiều tiêu chí khác nhau; lọc những phản hồi, câu hỏi khách hàng thường phản ánh và chuyển đổi sang dạng từ điển chăm sóc khách hàng, giúp nhân viên chăm sóc có thểcó được câu trả lời tốt nhất và nhanh nhất chuyển đến khách hàng.
Hệ  thống hỗ  trợ  cơ chế  cho phép tích hợp thêm các module gởi mails, gởi SMS, và tự động thực hiện gởi email, sms theo các thông số cấu hình trước.
 

Màn hình quản lý support ticket
 
 

ASOFT®-CRM là bộ giải pháp gồm dịch vụ khảo sát, tư vấn và cài đặt phần mềm do đó việc báo giá sẽ dựa trên các tiêu chí sau:

1. Nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp:
-  Sô phân hệ nghiệp vụ sử dụng.
-  Có yêu cầu đặc thù cần viết riêng hay không.

2. Ngành nghề và quy mô doanh nghiệp:
-  Ngành nghề kinh doanh chính.
-  Số chi nhánh triển khai, vị trí địa lý các chi nhánh.
-  Số lượng người sử dụng phần mềm, trình độ nhân sự.

3.  Yêu cầu về tư vấn giải pháp.

Dựa trên việc khảo sát các thông tin trên, chúng tôi sẽ đề xuất phương án chi phí hợp lý và cạnh tranh nhất.

Phiên bản hiện tại là 5.4, phát hành tháng 10/2010. Hoạt động trên nền web, hỗ trợ windows, Mac và các thiết bị cầm tay như Smartphone, Máy tính bảng...

 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1. NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Qua hơn 09 năm phát triển và ứng dụng, ASOFT®-CRM liên tục được chúng tôi bổ sung, hoàn thiện các tính năng qua thực tế triển khai và ứng dụng trong công tác quản lý quan hệ khách hàng như:
- Quản lý hoạt động marketing.
- Quản lý đầu mối kinh doanh.
- Quản lý cơ hội kinh doanh.
- Quản lý báo giá, đơn hàng,...
- Chăm sóc sau bán hàng.
- Báo cáo, biểu đồ đa dạng, linh hoạt, phân tích theo nhiều chỉ tiêu khác nhau.
- ...
Ngoài ra ASOFT®-CRM được phát triển trên nền công nghệ web hiện đại, giúp khách hàng có thể truy cập từ bất kỳ nơi đâu, với nhiều loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh,...
 
2. NHẬP/XUẤT DỮ LIỆU LINH HOẠT
ASOFT®-CRM hỗ trợ người dùng Nhập/Xuất dữ liệu nhanh chóng với nhiều định dạng như: Excel, PDF,...
 
3. TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG
Với thiết kế đơn giản, dể sử dụng, cùng đội ngũ tư vấn triển khai chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, chỉ sau 5-10 ngày triển khai, doanh nghiệp hoàn toàn có thể vận hành và hoàn toàn làm chủ hệ thống.
 
4. CHUYÊN ĐỔI NÂNG CẤP LÊN ĐƯỢC ERP DỂ DÀNG
Toàn bộ các sản phẩm của Asoft điều được thiết kế tương thích và có khả năng chuyển đổi cao, vì vậy khi doanh nghiệp phát triển, tăng quy mô và có nhu cầu đầu tư hệ thống quản trị toàn diện ERP, doanh nghiệp có thể dể dàng chuyển đổi từ ASOFT®-CRM lên ASOFT®-ERP. Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí do không phải mua mới hoàn toàn và tiết kiệm thời gian chuyển đổi do đã quen với hệ thống ASOFT®-CRM.