Công Ty CP Đầu Tư Dệt Phước Thịnh

Công Ty CP Đầu Tư Dệt Phước Thịnh
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT PHƯỚC THỊNH
Địa chỉ : 65 Tân Tiến, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Website : http://www.phuocthinhvn.com
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP

 

Khách hàng cùng nghành