Ý kiến khách hàng - đối tác

Từ khi áp dụng hệ thống ASOFT-ERP, toàn bộ công ty chúng tôi vận hành liền mạch, sự liên kết giữa trụ sở chính và các kho hàng online ngay tức thời. Mỗi công việc không cần quá nhiều người làm nữa tạo nên năng suất lao động cao hơn, mọi dữ liệu chính xác hơn. Với giải pháp này tôi có thể giảm bớt biên chế nhân viên so với hiện tại.

Ông Vũ Tiến Thập
Tổng giám đốc Công ty DFuni

Khách hàng tiêu biểu

Sau 14 năm phát triển, đến tháng 12/2016, đã có hơn 2,100 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề