Ý kiến khách hàng - đối tác

Hệ thống ASOFT-ERP giúp cho lãnh đạo DIC rất nhiều trong việc cập nhật thông tin nhanh chóng về tình hình tài chính, thực trạng sức khỏe doanh nghiệp và nhiều vấn đề khác trong công ty từ đó có những quyết định kịp thời mang lại hiệu quả kinh doanh cao. ASOFT-ERP xứng đáng là phần mềm tiêu biểu cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam 

Mr Tomáš Černý
Vice Director - Diamonds International Corporation

Khách hàng tiêu biểu

Sau 13 năm phát triển, đến tháng 12/2015, đã có hơn 2,000 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề