Ý kiến khách hàng - đối tác

Việc ứng dụng Phần mềm ASOFT-ERP đã giúp chúng tôi tối ưu rất nhiều lãng phí trong doanh nghiệp, qua đó giúp  tiết kiệm tối đa các nguồn lực và góp phần trong sự tăng trưởng và phát triển của chúng tôi trong thời gian qua. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao tinh thần nhiệt tình, tính cam kết của đội ngũ nhân sự ASOFT.
Bà Nguyễn Thị Diễm Phương
Kế Toán Trưởng - Công ty TNHH MASTER SOFA INTERNATIONAL

Khách hàng tiêu biểu

Sau 15 năm phát triển, đến tháng 12/2017, đã có hơn 2,200 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề