Khách hàng


Ý kiến khách hàng - đối tác

Áp dụng asoft từ năm 2010, đến thời điểm này tình hình quản lý tài chính, kế toán của chúng tôi tốt và hiệu quả. Hơn nữa việc quản trị các nguồn lực khác cũng trở nên linh hoạt, đơn giản và chính xác hơn. Cám ơn ASOFT rất nhiều

Ông Dương Đức Hồng
Kế Toán Trưởng - Công ty TNHH SX TM DV Minh Đạt

Khách hàng tiêu biểu

Sau 15 năm phát triển, đến tháng 12/2017, đã có hơn 2,200 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề