Ý kiến khách hàng - đối tác

ASOFT luôn đáp ứng rất nhanh những thay đổi trong chính sách của Nhà nước ban hành, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. Với nhiều chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp Vĩnh Long, thương hiệu ASOFT ngày càng tạo dựng được uy tín ở đây. Chúc ASOFT ngày một phát triển bền vững.
Bà Huỳnh Thị Mỹ
Nguyên trưởng phòng tuyên truyền cục thuế Vĩnh Long

Khách hàng tiêu biểu

Sau 14 năm phát triển, đến tháng 12/2016, đã có hơn 2,100 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề