Ý kiến khách hàng - đối tác

Tôi đã có cơ hội làm việc với rất nhiều doanh nghiệp cung cấp phần mềm trong và ngoài địa bàn Bên Tre. Tuy nhiên, doanh nghiệp để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là ASOFT với đội ngũ nhân sự năng động và nhiệt tình. Sau nhiều năm làm việc cùng nhau tôi nhận thấy điểm nổi bật  nhất ở hệ thống này là khả năng đáp ứng đa ngành nghề và phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Chúc ASOFT có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong tương lai.
Bà Văn Kim Bình
Nguyên trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT, Cục Thuế Bến Tre

Khách hàng tiêu biểu

Sau 14 năm phát triển, đến tháng 12/2016, đã có hơn 2,100 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề