Ý kiến khách hàng - đối tác

Với chúng tôi, ASOFT-ERP® không chỉ là một công cụ mà đó là một chiến lược giúp chúng tôi phát triển doanh nghiệp. Từ khi ứng dụng hệ thống ASOFT-ERP®, mọi xử lý của các bộ phận đều chính xác - kịp thời với đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau nhiều năm đồng hành của ASOFT, chúng tôi thật sự hài lòng và tự hào là khách hàng thân thiết của ASOFT.
Ông VÕ PHƯỚC ANH VŨ
Trưởng phòng Nhân sự - Công ty TNHH Nhựa Huiye Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu

Sau 15 năm phát triển, đến tháng 12/2017, đã có hơn 2,200 doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam đã ứng dụng thành công giải pháp của ASOFT®. Dưới đây là một số ngành nghề và khách hàng tiêu biểu

Chọn nhóm ngành nghề