Teambuilding - Thách thức 2018

Teambuilding - Thách thức 2018

ASOFT 2018 Malaysia - Chuyến xuất ngoại đáng nhớ

ASOFT 2018 Malaysia - Chuyến xuất ngoại đáng nhớ

Tất Niên 2017 - ASOFT là Đồng Hành và Sẻ Chia

Tất Niên 2017 - ASOFT là Đồng Hành và Sẻ Chia

ASOFT Khám phá biển đảo Nha Trang 2017

ASOFT Khám phá biển đảo Nha Trang 2017

Hành Trình Khám Phá Thái Lan 2016

Hành Trình Khám Phá Thái Lan 2016

Tất niên 2015

Tất niên 2015

Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

Team Building tháng 10/2015

Team Building tháng 10/2015

Lễ kỉ niệm 10 năm - GreenSun Group

Lễ kỉ niệm 10 năm - GreenSun Group

Du lịch công ty 2015

Du lịch công ty 2015

Team Building tháng 04/2015

Team Building tháng 04/2015

Tất Niên 2014

Tất Niên 2014

Teambuilding 11/2014

Teambuilding 11/2014

ASOFT CUP lần VI - 12/2014

ASOFT CUP lần VI - 12/2014

Du lịch - Teambuilding Đà Lạt 08/2014

Du lịch - Teambuilding Đà Lạt 08/2014