Khảo sát - Tư vấn - Triển khai hệ thống ERP

ASOFT-ERP® là một hệ thống phần mềm Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp bao gồm nhiều phân hệ chức năng nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán, thuế, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, kinh doanh,… nên cần có các chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên môn và am hiểu cặn kẽ về  ASOFT-ERP® để tư vấn giải pháp ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật cho các nhà quản trị, nhân viên tại các bộ phận, phòng ban của Quý Khách. Chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa phần mềm, Quy trình tư vấn triển khai của ASOFT® và đội ngũ quản trị của Quý Khách mới có để thiết lập được một hệ thống quản trị phù hợp, toàn diện và đạt được hiệu quả cao nhất.
 
Sơ đồ tổng thể hệ thống ASOFT-ERP


QUY TRÌNH TƯ VẤN - TRIỂN KHAI ASOFT®

Qua thực tế triển khai khai ứng dụng hệ thống phần mềm ASOFT-ERP® tại Việt Nam, ASOFT® đúc kết và xây dựng thành quy trình tư vấn và triển khai ASOFT® chuyên nghiệp gồm bảy bước cơ bản như sau:

Quy trình triển khai hệ thống ASOFT-ERP