Hiệu chỉnh và cài đặt hệ thống ERP

Ngày nay với môi trường hội nhập cao của Việt Nam, mỗi doanh nghiệp đều có những đặc thù về văn hóa và phương thức quản trị, vì vậy những hệ thống phần mềm đóng gói thường không thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu đặc thù quản trị của doanh nghiệp. Nắm bắt từ thực tế đó, ASOFT® cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh phần mềm, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng và phức tạp của quý khách.

 
 
Hiệu chỉnh phần mềm giúp giải quyết các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp

Các nội dung chủ yếu của dịch vụ hiệu chỉnh cài đặt bao gồm:

-  Khảo sát hiện trạng và tập hợp nhu cầu.
-  Tư vấn với khách hàng về hướng hiệu chỉnh, sửa đổi phù hợp.
-  Tiến hành hiệu chỉnh, sửa đổi phần mềm.
-  Kiểm soát tính đúng đắn của các nội dung hiệu chỉnh, sửa đổi.
-  Cài đặt và đào tạo sử dụng.
-  Vận hành thực tế và nghiệm thu.